Skip to main content
În atenția persoanelor vaccinate cu a III-a doză!! Se poate dona sânge/componente sanguine după minim 7 zile de la administrarea dozei III
În atenția persoanelor vaccinate cu a III-a doză!! Se poate dona sânge/componente sanguine după minim 7 zile de la administrarea dozei III
După vaccinarea antigripală, trebuie să treacă cel puțin 30 zile, pentru a se putea dona sânge/componente sanguine!
Asistent

Anunț de angajare

Scris de Centrul de transfuzie sanguină Oradea în .

În conformitate cu OMS 905 din 26 mai 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor organizează în data de 12 noiembrie 2020 selecție pentru ocuparea unui post de ASISTENT MEDICAL Generalist cu studii postliceale, pe perioadă determinată.

Cei interesați vor depune până la data de 11 noiembrie ora 14°° la secretariatul CTS Bihor, urmatoarele documente:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
  • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului) – curriculum vitae, model comun european
  • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specificã.

Evaluarea se va face pe baza CV-ului, iar în cazul depunerii mai multor dosare, selecţia se va face pe baza interviului.
Rezultatele vor fi afisate în data de 13.11.2020 la ora 1000 la sediul CTS Bihor.

Director
dr. Olivia Ligia Burta